Przychodnia Lekarska „Rodzinna” Batorego 68 888-02-60, 506 877 501 lekarze@przychodniabatorego.zgora.pl

Dla pacjenta

Dokumenty do pobrania

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej  oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej doc | pdf
Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej doc | pdf
 Zgoda na udzielanie informacji o stanie zdrowia oraz na udostępnianie dokumentacji medycznej dziecka doc | pdf
 Zgoda na udzielanie informacji o stanie zdrowia oraz na udostępnianie dokumentacji medycznej dorosłego doc | pdf

Zapraszamy do Naszej Przychodni Lekarskiej "Rodzinna" Batorego
ul. Stefana Batorego 126A, I piętro, Zielona Góra

Nr tel.  68 888-02-60, 506 877 501
e-mail: lekarze@przychodniabatorego.zgora.pl